دوره جامع برنامه ریزی و هدفگذاری و تعهد

بدون امتیاز 0 رای
390

دوره برنامه ریزی و هدفگذاری چیست؟ همانطور که واضح است داشتن برنامه ریزی و هدفگذاری شفاف از مهمترین مراحل موفقیت…

211
390

دوره جامع جنگجو هدف 🎯

بدون امتیاز 0 رای
1,200

دوره جامع مشاور خودت باش چیست؟ فقط خودت می توانی به خودت کمک کنی به شما حق میدم با دیدن…

111
1,200

دوره جامع روتین و عادت سازی

بدون امتیاز 0 رای
200

دوره جامع روتین و عادت سازی چیست؟ روتین سازی ینی چی ؟ روتین به چه دردی می خوره واقعا ؟…

239
200

دوره جامع روش مطالعه + تحلیل و استراتژی آزمون

بدون امتیاز 0 رای
290

دوره جامع روش مطالعه + تحلیل و استراتژی آزمون چیست؟ روش مطالعه چیست ؟ روش مطالعه درواقع همان کلید یک…

159
290

دوره جامع عمل گرایی و انگیزه سازی

بدون امتیاز 0 رای
200

دوره جامع عمل گرایی و انگیزه سازی چیست؟ اول کار و شروع کردن سخته نه ؟ من میدونم و شما…

203
200

دوره جامع مبارزه با کمال گرایی و تنبلی

بدون امتیاز 0 رای
290

دوره مبارزه با کمال گرایی و تنبلی چیست؟ خوش اومدی به بخش دوره مبارزه با کمال گرایی و تنبلی ،…

156
290