دوره جامع برنامه ریزی و هدفگذاری و تعهد

بدون امتیاز 0 رای
360هزار تومان

دوره برنامه ریزی و هدفگذاری چیست؟ همانطور که واضح است داشتن برنامه ریزی و هدفگذاری شفاف از مهمترین مراحل موفقیت…

191
360هزار تومان

دوره جامع روتین و عادت سازی

بدون امتیاز 0 رای
240هزار تومان

دوره جامع روتین و عادت سازی چیست؟ روتین سازی ینی چی ؟ روتین به چه دردی می خوره واقعا ؟…

222
240هزار تومان

دوره جامع روش مطالعه + تحلیل و استراتژی آزمون

بدون امتیاز 0 رای
360هزار تومان

دوره جامع روش مطالعه + تحلیل و استراتژی آزمون چیست؟ روش مطالعه چیست ؟ روش مطالعه درواقع همان کلید یک…

140
360هزار تومان

دوره جامع عمل گرایی و انگیزه سازی

بدون امتیاز 0 رای
240هزار تومان

دوره جامع عمل گرایی و انگیزه سازی چیست؟ اول کار و شروع کردن سخته نه ؟ من میدونم و شما…

181
240هزار تومان

دوره جامع مبارزه با کمال گرایی و تنبلی

بدون امتیاز 0 رای
480هزار تومان

دوره جامع مبارزه با کمال گرایی و تنبلی چیست؟ خوش اومدی به بخش دوره مبارزه با کمال گرایی و تنبلی…

134
480هزار تومان

دوره جامع مشاور خودت باش 💪

بدون امتیاز 0 رای
1,200هزار تومان

دوره جامع مشاور خودت باش چیست؟ فقط خودت می توانی به خودت کمک کنی به شما حق میدم با دیدن…

79
1,200هزار تومان